Hoe helpt de NDWM concreet?

  • tussenkomen bij (seksueel) misbruik
   en crisisstuaties
  • juridische hulp bij wanbetaling en misbruiken voor de rechter brengen
  • crisisopvang van gevluchte meisjes
  • meisjes samen-
   brengen en hun organisatie versterken
  • lobbywerk voor erkenning en bescherming bij de overheden
  • in de ergste gevallen
   helpt de beweging
   meisjes om weg te
   lopen
  • preventie: via
   rollenspelen en video’s informeert men ouders
   en kinderen op
   het arme platteland
   over de misbruiken

   

NATIONAL DOMESTIC WORKERS MOVEMENT


= een 400-tal lokale medewerkers
bereiken meer dan 4 miljoen vrouwen en kinderen

Van de naar schatting 20 miljoen minderjarigen in India die werken voor de kost, doet de helft dat in de privésfeer van een woning. Ze zijn letterlijk meid voor alle werk. Ondervoed, onderbetaald, eenzaam. Kunnen vaak niet naar school en worden het makkelijke slachtoffer van een baas die zijn handen niet kan thuishouden. Vaak komen ze uit een lage sociale klasse of van een verafgelegen gebied waar honger heerst.
Aangezien huishoudelijk werk niet als arbeid werd erkend was de arbeidswetgeving in India niet op dienstmeisjes van toepassing. Dienstmeisjes zijn dikwijls overgeleverd aan de willekeur van hun werkgevers en bevinden zich in een situatie van moderne slavernij.

Als je stelt dat kinderen dit werk niet mogen doen, maar hun geen alternatief biedt, laat je ze stikken in hun misère.
Daarom is door NDWM gekozen voor de pragmatische aanpak: helpen waar het kan, hen mondig maken, hen organiseren.
In het beste geval leidt dat tot wijken waar oudere meisjes de nieuwkomers contacteren, opvangen en de weg wijzen. Zo bekomen velen toch nog dat ze hun werk met een vorm van scholing kunnen combineren. In de ergste gevallen helpt de beweging van Jeanne meisjes om weg te lopen en sleept ze misbruiken voor de rechter,

Eerder dan nieuwe vormen van afhankelijkheid te scheppen, zoals veelal gebeurt in ontwikkelingswerk, stimuleert de beweging het gevoel van verantwoordelijkheid en initiatief bij de meisjes en de vrouwen zelf.
Zij zijn het die het leiderschap opnemen in de beweging, die contacten leggen met andere lotgenoten, en die de beweging van onderuit dragen. Op politiek vlak is de organisatie actief in het bepleiten van een wettelijke en economische basis voor dienstmeisjes.
Eén van de pleidooien van het feminisme, niet alleen in India, is de erkenning van huishoudelijk werk als volwaardige arbeid. Dit werk is niet alleen essentieel voor de kwaliteit van het leven, maar levert ook een integrale bijdrage in het economisch proces. De situatie van onderdrukking en vergetelheid van duizenden dienstmeisjes in India is een symptoom, niet alleen van verwrongen internationale economische relaties, maar ook van de onderwaardering van het werk dat traditioneel aan vrouwen toekwam.

De National Domestic Workers Movement ijvert dan ook, met enig succes, voor de erkenning van de economische en persoonlijke rechten van dienstmeisjes.
Daar waar ze vroeger zeven dagen op zeven en dag en nacht ter beschikking moesten staan van hun werkgevers, wordt nu in vele gevallen een maximum aantal werkuren en een minimum loon vastgelegd.
Elementaire arbeidsrechten zoals ziekteverzekering en pensioenen behoren nog tot het actiedomein van de beweging.
Hiervoor worden nationaal en internationaal netwerken opgericht met organisaties zoals de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties, Internationale Arbeids-organisaties en bewegingen die opkomen tegen slavernij. Temidden deze hele organisatie gaat het in de eerste plaats nog steeds om het luisteren naar het verhaal van de meisjes zelf.
Wanneer een kind misbruikt wordt, is er niet enkel het misbruik op zich,maar is er een heel systeem dat het misbruik mogelijk maakt.
Daar moet iets aan gedaan worden, zodat er geen volgend geval voorkomt. Proberen structuren te veranderen, de dingen in beweging te brengen. Zo ligt de leiding van de Domestic Movement bij de huisbedienden zelf, zodat ze zichzelf kunnen bevrijden. Dit kan hun tevens een stukje waardigheid teruggeven.

 


Zwaar misbruikte kinderen teruggebracht naar hun familie zijn nu de beste pleitbezorgers tegen kindermisbruik, sommigen willen dokter worden, anderen advocaat. Zij zullen op lange termijn dit werk dragen.

Nu al sloten diverse ploegen in andere Indische grootsteden zich bij de beweging van Jeanne Devos en haar Indische medewerkers aan. Mensen van elk soort achtergrond. Bovendien kan de beweging rekenen op de medewerking van Indische advocaten, artsen, mensenrechtenactivisten en van de vrouwelijke politie.
Een aangroeiende stroom van Indiërs die verandering willen.
"Ze hadden alleen iemand nodig die hen toonde dat het mogelijk was".


 


meer informatie is terug te vinden op:

 

de vereniging "anti-slavery" publiceerde: a handbook on advocacy.
Child domestic workers: Finding a voice
http://www.antislavery.org/homepage/resources/AdvocacyHandbookEng.pdf

 

 

COMMON MYTHS ABOUT CHILDREN IN DOMESTIC WORK, een uitgave van NATIONAL DOMESTIC WORKERS MOVEMENT

 

UNHEARD, UNSEEN, UNREACHED, stories of pain and struggle; Able and Creative though kept in slavery
een uitgave van NATIONAL DOMESTIC WORKERS MOVEMENT - child domestic workers

 

The situation of child domestic work

een uitgave van NATIONAL DOMESTIC WORKERS MOVEMENT - child domestic workers